— Vilkår og betingelser —

Ved kjøp gjelder 14 dagers angrerett. Ved avbud før 2 mnd før tjenestelevering gjelder full refusjon, 1 måned før 1/2 refusjon og innen en mnd før gjelder ingen refusjon. Husk å ha forsikring som dekker evt sykdom/skader som f.eks reiseforsikring. Alle deltagere skal ha egen ulykkesforsikring som dekker skikjøring eller sykling i fjellet

Deltagelse på fjellsportarrangementer innebærer en risiko for uhell og skader på person og utstyr. Jeg og mine samarbeidspartnere søker å minimere denne risikoen ved at våre arrangementer ledes av godt kvalifiserte veiledere, og ved at deltakerne forplikter seg til å følge våre sikkerhetsinstrukser. Du vil måtte underskrive en standard egenerklæring før kursstart

Turer og kurs skal i størst mulig grad være i tråd med gruppas forutsetninger (fysisk form, ferdighet, erfaring og utstyr), det er derfor viktig at den enkelte deltager tar hensyn til dette ved valg av tur og kurs samt informerer om evt sykdommer eller andre plager som kan være relevant for sikkerheten

Legger ved salgsvilkårene ble laget av Forbrukertilsynet. Nettversjonen kan finnes her:
https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/2179-2.

.