Jeg er stolt same

06.02.2020

Den stille kampen, skam og stolthet.

Med årene har jeg skjønt hvorfor jeg har lært så lite om den samiske kulturen. Personlig er jeg jo stolt av å ha samisk opphav. Tenkt det å kunne leve fritt, med og av naturen, hva er større enn det? Forstå alt som skal til for å overleve der Ute, respekt for naturen, og bruken av det. Det er fantastisk, selv om mange av oss bor i byene i dag. Men å tilhøre et folk som ble tvunget til en væremåte, livstil og en tro som ikke var dens egen, måtte være å stjele sjela og troen på seg selv og sine.

Norge er en ung nasjon men også en veldig stolt nasjon. Vi er et land med mange dialekter som man er stolt over å bære. Vi er flinke på tradisjoner. Det er kanskje kanskje derfor man "deporterte" barn til internatskoler, vi skulle fornorske oss fort. Hva er verre en å ta bort identitet og tro på at du er verdt noe som den du er!

Jeg mener noe av det mest primitive som finnes, er å ikke ha egenskapen å se andre og tro på andre som ikke er som deg. Respekten for andre mennesker er det største av alt! Da er den ennå mer utrolig at dette er en av vår historie, den norske historien. At vi prøvde å kvele et folk! Det er nok ikke vondskapen som var i grunn. Rasebiologien sto sterkt for eksempel i Sverige på slutten av 1800 tallet, der man tok masse målinger og bilder av folk og grupperte de i klasser. Samene ble klassifisert som en laverestående rase. Før den 2 verdenskrig var tyskere i Sverige for å se hvordan de forsket på raser, noe som senere ble Hitler sin utryddningspolitikk av bestemte raser. Selv i dag er det negativ fokusering på samer. Samer blir fortsatt stigmatiser og media har sjelden positive fremstillinger. Mye er humor, men mange har et kunstig bilde av den samiske tradisjonen.

Jeg har aldri eid en kofte, kun uttalt enkelt ord men er stolt over å kunne kalle meg same. Mitt opphav er samisk, og derfor er jeg same. Nå som vi kan ta de beste av flere verdener, er dette veldig enkelt å si. Jeg er same, og stolt! Jeg hadde ønsket at du også mormor var det!

NRK dokumentar Skam og Stolthet, den stille kampen! 

Bilde under Riddu Riddu urbefolknings Festivalen er et meget godt forsøk på å vise frem sine stolte tradisjoner. Manndalen i Kåfjord midten av juli 

Bloggen er fra 2013, og hentet fra min gamle blogg